Facto middagcongres circulair 2019

Facto middagcongres circulair 2019

Spreker: Jordi Scholten & Choi Mi Chung

Hoe kan je als facilitair bedrijf een bijdrage leveren aan de circulaire economie? Facility Management ABN AMRO heeft de laatste jaren ingezet op behoud van grondstoffen, en is op zoek gegaan naar manieren om onze werkplekconcepten op elkaar aan te sluiten en circulair te maken. We nemen jullie graag mee in de uitdagingen, dilemma's en successen die dit tot nu toe heeft opgeleverd. 


 

SESSIE 4: Circulaire catering, meer dan weckpotten en insecten (PwC & ISS) 

 

Sprekers: Rob Klinkert & Jan-Willem Ket

PwC heeft de ambitie om in 2030 volledig circulair te zijn. Om invulling te geven aan deze ambitie is ISS in 2017 gestart met een plan om de catering te verduurzamen. Inmiddels zijn er veel stappen gezet om de catering circulair te maken met als effect onder meer; minder voedselverspilling, minimalisering van plastic verpakkingen en introductie van duurzame producten. Daarnaast is er nagedacht over het betrekken van medewerkers in de aanpak naar circulaire catering.

Met deze aanpak hebben ISS en PwC ook mogelijke discussies over keurmerken en definities losgelaten. Dit betekende dat ISS de inkoop en samenwerking met andere leveranciers op een andere wijze vorm gegeven moest worden. 

In deze sessie komen onder meer de volgende vragen aan bod: 

  • Hoe vertaalt zich de ambitie van PwC in circulaire catering?
  • Wat zijn voor PwC de belangrijke circulaire speerpunten?
  • Hoe maak je de vertaalslag van ambitie naar circulaire catering?
  • Wat betekent circulaire catering voor de medewerkers van ISS en PwC?
  • Hoe ga je om met keurmerken en definities? Welke KPI's kan je wel gebruiken?